Onderzoek Maken / Aanpassen

OM EEN NIEUW ONDERZOEK TE MAKEN, VOLG DE ONDERSTAANDE STAPPEN:

U start door klikken op "Onderzoeken" in het menu, klik dan op "Maak een nieuw Onderzoek". (Zie de creëersectie onderaan)

Als u een nieuwe vraag wilt toevoegen in een bestaand onderzoek gaat u naar "Onderzoeken"->"Aanpassen" bij het onderzoek dat u wilt aanpassen.

Vul de naam van uw onderzoek in, deze naam is niet zichtbaar voor uw deelnemers, en kies een Antwoordmethode volgens de onderstaande instructies:

MEERKEUZEVRAAG (1 ANTWOORD MOGELIJK)

"Meerkeuzevragen (1 antwoord mogelijk)" geeft uw deelnemers een aantal opties om te beantwoorden waarvan ze er één kunnen kiezen. Vul uw opties in via "Opties (1 per rij)".

Als u wilt dat uw deelnemers tekst en uitleg kunnen geven als ze bijvoorbeeld kiezen voor "Anders(, namelijk)" dan kunt u 1 optie geven met een vrij tekst vak door te kiezen voor de optie met de naam "Vrije Tekst."

MEERKEUZEVRAGEN (GEEN OF MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

Als u wilt dat uw deelnemers meer dan één antwoord kunnen geven kunt u deze methode ook kiezen. Bij normale instellingen kunnen deelnemers deze vraag ook overslaan.

Als u opties wilt combineren met een open veld voor open antwoorden kunt u kijken bij de open antwoorden iets verderop op deze pagina.

Als u de mogelijkheid om een vraag over te slaan wilt weghalen, kunt u dit doen in de instellingen door te klikken op "Geavanceerde Instellingen" in het Aanpassen menu. Activeer vervolgens de optie "Geen lege velden mogelijk wanneer een vraag verplicht is."

OPEN VRAGEN

Deze manier van antwoorden geeft u deelnemers de mogelijkheid zelf hun antwoorden te typen.

Lees alstublieft de informatie getoond in deze sectie.

OSGOOD-SCHAAL (SCHAAL MET VERSCHILLENDE KANTEN)

Een Osgood-schaal wordt vaak gebruikt in onderzoeken naar waardes en meningen, meestal om een indruk te krijgen van hoe de deelnemer aankijkt tegen een merk. Om deze vraag te kunnen gebruiken moet u op zijn minst 2 rijen van -/+ velden hebben en schaal met tussen de 3 en 7 delen.

Als u een onderzoek wilt doen met vragen over wat mensen vinden van de klantenservice of iets dergelijk, dan kunt u beter een "Gradatieschaal" gebruiken. Onthoud dat de Osgood-schaal alleen gebruikt kan worden bij mensen die ervaring hebben in het beantwoorden van dergelijke vragen.

GRADATIESCHAAL

De Gradatieschaal laat u vragen stellen als: "Wat vindt u van onze..." om deelnemers vervolgens een schaal te tonen van gradaties waarbij deelnemer de optie kan aanklikken die het dichts bij zijn mening ligt. Zo kunt u alle afdelingen van uw bedrijf een cijfer geven. U kunt natuurlijk ook andere vragen stellen met deze methode.

Kies eerst de juiste schaal met het "juiste evenwicht tussen goed en slecht" en kies dan minstens 2 opties in "Opties (1 per rij)".

INSTRUCTIES

Instructies zijn niet per se vragen, in deze antwoordmethode laat u uw deelnemers een lapje tekst zien waarmee u ze informeert. Heel er handig voor het geven van instructies over een meer gecompliceerd gedeelte van uw Onderzoek voordat deelnemers hiermee bezig gaan.

OPEN VRAGEN (MEERDERE ANTWOORDEN INVOEREN)

Met deze antwoordmethode kunt u drie antwoordvelden maken waarbij u zelf kiest of elk veld verplicht is om in te vullen.